Algemene voorwaarden

1 Inleiding

1.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van onze Website of de aankoop van Producten die via onze Website worden aangeboden.

1.2 Gedefinieerde termen en interpretaties voor deze Voorwaarden zijn opgenomen in paragraaf 26.

2 Aanvaarding

2.1 U verklaart en garandeert dat:

(a) u een natuurlijke persoon bent en ten minste 18 jaar oud bent;

(b) u bevoegd bent om een wettelijk bindend contract met ons aan te gaan; en

(c) u wordt niet verhinderd door enig toepasselijk recht of contract om een wettelijk bindend contract met ons aan te gaan.

2.2 Wij behouden ons het recht voor om een schriftelijke bevestiging te vragen van uw bevoegdheid om in te stemmen met deze Voorwaarden.

2.3 U verklaart en garandeert dat u niet:

(a) is veroordeeld voor een misdrijf in verband met computers of internet; en

(b) in het verleden producten of toegang tot de Website hebben geweigerd.

2.4 Wij behouden ons het recht voor u de toegang tot onze Website te weigeren indien wij een dergelijke weigering noodzakelijk of gepast achten.

2.5 Een bestelling plaatsen betekent:

(a) uw verklaring en garantie dat u deze Voorwaarden zorgvuldig en volledig hebt gelezen;

(b) Uw aanbod om de Bestelling uitsluitend in overeenstemming met deze Voorwaarden te kopen;

(c) uw akkoord dat elke orderbevestiging uitsluitend op basis van deze Voorwaarden tot stand komt; en

(d) uw instemming met ons om gebonden te zijn aan deze Voorwaarden.

2.6 Indien u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, dient u de Website niet te gebruiken en geen Producten te kopen.

2.7 U moet uitdrukkelijk instemmen met deze Voorwaarden om:

(a) informatie verstrekken aan of via onze Website; of

(b) een Product te kopen.

2.8 Door onze Website te bezoeken, Producten te kopen of akkoord te gaan met deze Voorwaarden:

(a) u gaat ook akkoord met ons Privacybeleid; en

(b) u gaat ermee akkoord en verbindt zich ertoe ons beleid voor aanvaardbaar gebruik na te leven (zie paragraaf 12 hieronder voor meer details).

2.9 Wij raden u aan een kopie van deze Algemene Voorwaarden af te drukken voor toekomstige raadpleging.

2.10 Als u niet akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden, kunt u geen bestelling plaatsen of met ons communiceren.

3 Persoonlijk gebruik

U erkent dat u de Website alleen zult gebruiken om Producten te kopen voor uw eigen persoonlijke en niet-commerciële gebruik, als opdrachtgever en niet als agent of namens een andere persoon.

4 Prijs

4.1 De prijzen voor Producten op onze Website zijn inclusief leveringskosten maar exclusief eventuele vergoedingen, belastingen, rechten, heffingen of soortgelijke overheidslasten ("duty unpaid and untaxed").

4.2 Alle rechten, vergoedingen, heffingen, belastingen of andere overheidslasten en declaraties voor de invoer van de Producten op het leveringsadres zijn uw verantwoordelijkheid en komen voor uw rekening en zijn niet inbegrepen in de prijs van de Producten. Alle leveringen kunnen in individuele gevallen leiden tot andere kosten waarvoor de verkoper niet verantwoordelijk is en die door de klant worden gedragen. Naast de verzendkosten zijn dit kosten voor invoerrechten of omzetbelasting, aangezien de goederen vanuit een niet-EU-land (China) worden verzonden, moet met onze klantenservice worden overlegd of er douanerechten op een product van toepassing zijn voordat de bestelling wordt geplaatst. Douanerechten of invoerbelasting worden niet door ons betaald en zijn voor rekening van de koper. Onze goederen worden altijd "belastingvrij en onbelast" verzonden. De koper is de "importeur van record" en is verantwoordelijk voor de correcte betaling van rechten en/of invoerbelastingen en moet volledig voldoen aan alle wetten en voorschriften van het land van invoer. Aangezien de regels voor de invoer van goederen van land tot land verschillen, dient u de douane- en invoerrechten van uw land te controleren voordat u uw bestelling plaatst. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om bij ontvangst van de goederen volledig na te gaan of aan alle wetten en voorschriften van het land van invoer is voldaan.

4.3 Wij zullen onze uiterste best doen om ervoor te zorgen dat alle details, beschrijvingen en prijzen van de Producten die op onze Website staan correct zijn. Het kan echter voorkomen dat er fouten optreden. Als we ontdekken dat er een prijsfout is gemaakt, zullen we u zo snel mogelijk informeren en u de gelegenheid geven uw bestelling opnieuw te bevestigen tegen de juiste prijs of uw bestelling te annuleren. Als wij niet in staat zijn contact met u op te nemen of als wij geen reactie van u ontvangen, wordt de bestelling als geannuleerd beschouwd en krijgt u het volledige bedrag terugbetaald. Als u ervoor kiest om uw bestelling opnieuw te bevestigen, regelen wij de levering van uw bestelling en brengen wij kosten in rekening of betalen wij u terug zoals uiteengezet in onze kennisgeving aan u, kort nadat wij uw herbevestiging van uw bestelling hebben ontvangen met de vorm en methode van betaling die u gebruikte om de bestelling te plaatsen.

4.4 Wij zijn niet verplicht een bestelling uit te voeren als de op de Website vermelde prijs onjuist is (zelfs nadat u een orderbevestiging hebt ontvangen).

4.5 De prijzen kunnen van tijd tot tijd veranderen. Dergelijke wijzigingen zijn echter niet van invloed op een Order waarvoor een Orderbevestiging is verzonden.

5. Een bestelling plaatsen

5.1 Zodra u een bestelling hebt geplaatst, zijn alle bestellingen afhankelijk van de beschikbaarheid van de voorraad. Als wij voldoende voorraad hebben om uw bestelling uit te voeren, ontvangt u een Bestelbevestiging die geldt als onze bevestiging van ontvangst van uw bestelling. In het geval van leveringsproblemen of het niet beschikbaar zijn van de voorraad om uw bestelling uit te voeren, zullen wij u per e-mail op de hoogte stellen en eventuele betalingen voor de bestelling terugbetalen.

5.2 Een Contract komt pas tot stand wanneer wij u een Bestelbevestiging hebben gestuurd en alleen met betrekking tot het/de in de Bestelbevestiging vermelde Product(en). Deze Voorwaarden maken deel uit van het Contract en zijn opgenomen met uitsluiting van alle andere voorwaarden.

5.3 Indien uw bestelling uit meer dan één Product bestaat, kunnen de Producten in afzonderlijke leveringen op verschillende tijdstippen aan u worden geleverd.

5.4 Wij behouden ons het recht voor te allen tijde Producten van de Website te verwijderen. Wij behouden ons ook het recht voor om materiaal of inhoud van de website te bewerken of te verwijderen. Wij zijn niet aansprakelijk tegenover u of derden voor het verwijderen van een Product van onze Website of het bewerken of verwijderen van materiaal of inhoud van onze Website.

5.5 Wij behouden ons het recht voor om een door u geplaatste bestelling op elk moment te weigeren of af te wijzen (zelfs nadat wij een orderbevestiging hebben verzonden). Wij zijn niet aansprakelijk tegenover u of derden voor het annuleren of afwijzen van een bestelling.

5.6 Als wij uw bestelling annuleren nadat wij de betaling hebben ontvangen (en ook nadat wij een orderbevestiging hebben verzonden), zullen wij uw betaling voor de bestelling volledig terugbetalen.

6 Betaling

6.1 U kunt de Producten betalen via een van de op onze Website vermelde betalingsintermediairs.

6.2 U kunt uw bestelling ook geheel of gedeeltelijk betalen met een door ons verstrekte kortingsbon. Promotionele vouchers kunnen alleen online bij de kassa worden ingevoerd.

6.3 Wij kunnen gebruik maken van betalingstussenpersonen om betalingen tussen u en ons te verwerken. U gaat ermee akkoord dat wij documenten en informatie over u kunnen delen met de betalingstussenpersonen, met inbegrip van documenten en informatie die uw persoonsgegevens bevatten.

6.4 Wij zijn geen gereguleerde betalingsverwerker of geldserviceprovider en zijn niet verantwoordelijk voor eventuele mislukte betalingen of problemen veroorzaakt door de betalingsintermediairs.

6.5 U bent verantwoordelijk voor het verstrekken van volledige en nauwkeurige gegevens in het betalingsproces en alle betalingen moeten met uw eigen geld worden betaald. Door een bestelling te plaatsen, bevestigt u dat:

(a) de voor de betaling gebruikte methode is de uwe;

(b) indien van toepassing, u de rechtmatige eigenaar bent van de promotionele bon; en

(c) u beschikt over voldoende middelen of kredietfaciliteiten om de desbetreffende bestelling te betalen.

6.6 Wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor onbevoegd gebruik van uw krediet-, debet- of prepaidkaarten door derden, zelfs als deze kaarten als gestolen zijn opgegeven. Wij hebben het recht om alle relevante autoriteiten (inclusief kredietinformatiebureaus) in kennis te stellen van frauduleuze betalingen of andere onwettige activiteiten.

6.7 U zult niet:

(a) een betaling die u hebt gedaan met betrekking tot Producten terug te draaien of te proberen dat te doen; of

(b) elke betaling die u hebt gedaan met betrekking tot Producten terug te draaien.

6.8 U zult ons volledig schadeloos stellen en ons volledig gevrijwaard houden met betrekking tot eventuele Chargebacks of terugboekingen van door u gedane betalingen en eventuele verliezen, kosten, aansprakelijkheden of uitgaven van ons die voortvloeien uit of verband houden met dergelijke Chargebacks of terugboekingen.

7 Levering

7.1 Wij streven ernaar uw bestelling te leveren op het afleveradres dat u bij uw bestelling hebt opgegeven.

7.2 Wij geven een geschatte leveringsdatum wanneer u uw bestelling afrekent.

7.3 Wij kunnen u op de hoogte stellen als wij verwachten de geschatte leveringsdatum niet te kunnen halen, maar wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor enig verlies, aansprakelijkheid, kosten, schade, kosten of uitgaven als gevolg van een te late levering voor zover wettelijk toegestaan.

7.4 Het is mogelijk dat wij op bepaalde locaties geen Producten kunnen leveren. In dit geval zullen wij u informeren en ervoor zorgen dat de bestelling wordt geannuleerd en terugbetaald of dat de bestelling op een ander door u bevestigd afleveradres wordt geleverd.

7.5 Alle risico van het Product gaat op u over bij levering op het leveringsadres, tenzij de levering wordt vertraagd als gevolg van een schending van uw verplichtingen onder deze Voorwaarden. Het risico gaat over op het moment dat de levering zou hebben plaatsgevonden als u niet in gebreke was gebleven.

7.6 Als u niet in staat bent om uw bestelling te ontvangen of af te halen, kunnen we een kaartje achterlaten met instructies voor herlevering of afhaling door de vervoerder.

7.7 Als de levering of het ophalen wordt vertraagd door uw onredelijke weigering om de levering in ontvangst te nemen of als u de bestelling niet in ontvangst neemt of afhaalt bij de vervoerder, kunnen wij u alle kosten en andere kosten in rekening brengen die wij redelijkerwijs moeten maken om de bestelling terug te sturen naar de afzender, onverminderd alle andere rechten of rechtsmiddelen die ons ter beschikking staan.

7.8 De goederen worden binnen 2-120 dagen na ontvangst van de betaling verzonden. De standaard levertijd is 20-30 werkdagen, in uitzonderlijke gevallen tot 16 weken, tenzij anders vermeld in de artikelbeschrijving. De eigenaar verzendt niet rechtstreeks. De bestelling wordt door de fabrikant verzonden zodra de gehele bestelling daar in voorraad is.

7.9 Alle rechten, kosten, douanerechten, belastingen of andere overheidslasten en declaraties voor de invoer van de Producten op het leveringsadres zijn uw verantwoordelijkheid en komen voor uw rekening en zijn niet inbegrepen in de prijs van de Producten. Alle leveringen kunnen in individuele gevallen leiden tot andere kosten waarvoor de verkoper niet verantwoordelijk is en die door de klant worden gedragen. Naast de verzendkosten zijn dit kosten voor invoerrechten of omzetbelasting, aangezien de goederen vanuit een niet-EU-land (China) worden verzonden, moet met onze klantenservice worden overlegd of er douanerechten op een product van toepassing zijn voordat de bestelling wordt geplaatst. Douanerechten of invoerbelasting worden niet door ons betaald en zijn voor rekening van de koper. Onze goederen worden altijd "belastingvrij en onbelast" verzonden. De koper is de "importeur van record" en is verantwoordelijk voor de juiste betaling van rechten en/of invoerrechten en moet volledig voldoen aan alle wetten en voorschriften van het invoerende land. Aangezien de regels voor de invoer van goederen van land tot land verschillen, dient u de douanerechten en de BTW bij invoer in uw land te controleren voordat u uw bestelling plaatst. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om bij ontvangst van de goederen volledig na te gaan of aan alle wetten en voorschriften van het invoerende land is voldaan.

8 Annulering of wijziging van bestellingen

8.1 Zodra een bestelling via onze website is geplaatst, kunt u deze annuleren of wijzigen door ons een e-mail te sturen.

8.2 Zodra een bestelling is verpakt, kan deze niet meer worden geannuleerd of gewijzigd; in plaats daarvan moet de bestelling aan ons worden geretourneerd in overeenstemming met paragraaf 10 hieronder. Aangezien onze goederen vanuit Azië worden verzonden, kunnen er langere transittijden zijn waarover wij geen controle hebben. Als de goederen al naar u onderweg zijn, is annulering niet mogelijk. Wacht tot u de goederen heeft ontvangen en stuur ze naar ons terug. Uiteraard kunt u uw annulering vooraf aan ons doorgeven. Om u de snelst mogelijke terugzending te garanderen, vragen wij u ons een bevestiging van verzending te sturen. Een vervroegde terugbetaling is mogelijk ten vroegste 16 weken na ontvangst van de bestelling indien de goederen niet werden ontvangen.

8.3 Aangezien wij met een volledig geautomatiseerd systeem werken, worden bestellingen onmiddellijk na verzending geactiveerd. Daarom kunnen wij het verzendingsproces helaas niet onderbreken tot de levering, zodat een terugbetaling vóór ontvangst van de goederen slechts mogelijk is tot 24 uur na de bestelling.

9 Producten met gebreken

9.1 U erkent dat de Producten standaardproducten zijn en niet op maat worden gemaakt om aan uw specifieke eisen te voldoen.

9.2 Alle productbeschrijvingen, informatie en materialen op de Website worden verstrekt "zoals ze zijn" en zonder garanties of andere verklaringen, uitdrukkelijk of impliciet.

9.3 Afbeeldingen van de Producten kunnen enigszins afwijken van het werkelijke Product dat u ontvangt.

9.4 Als het product dat u ontvangt defect is, kunt u ons een e-mail sturen waarin u ons informeert over het te retourneren product en een foto van het defecte product bijvoegt.

9.5 U kunt het product aan ons retourneren in overeenstemming met paragraaf 10.

9.6 Wij inspecteren het Product bij ontvangst. Onze verwerkingstijd is afhankelijk van uw bestelling.

9.7 Wij stellen u per e-mail op de hoogte als wij ervan overtuigd zijn dat het Product defect is.

9.8 Onze enige verplichting jegens u met betrekking tot defecte producten is om (naar eigen goeddunken):

(a) het Product vervangen en de leveringskosten betalen voor levering van de Producten op het Afleveradres, waarbij u het defecte Product aan ons moet retourneren en wij vervolgens een vervangend Product op het Afleveradres zullen afleveren; of

(b) u een bedrag betalen dat gelijk is aan de prijs van het Product en de terugzending van het defecte Product aan ons. Wij zullen dit bedrag aan u betalen door storting op de rekening waarvan wij de betaling hebben ontvangen en met gebruikmaking van dezelfde betalingsmethode.

9.9 Als wij vaststellen dat het product niet defect is, kunnen wij, naar eigen goeddunken, besluiten de aankoopprijs van het product niet aan u terug te betalen en kunnen wij van u verlangen dat u redelijke servicekosten betaalt en deze in rekening brengen bij de betalingsmethode die voor de bestelling is gebruikt. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor enig verlies, aansprakelijkheid, kosten, schade, kosten of uitgaven die voortvloeien uit deze paragraaf voor zover de wet dat toestaat.

10 Retourzendingen en terugbetalingen

10.1 Ons retourbeleid maakt deel uit van deze Algemene Voorwaarden waaronder u onze Website kunt bezoeken en gebruiken.

10.2 Als u niet helemaal tevreden bent met uw bestelling, kunt u een e-mail sturen waarin u ons informeert over het te retourneren product en het product naar ons terugsturen. De herroepingstermijn bedraagt 30 dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, het laatste product in ontvangst heeft genomen of heeft genomen.

10.3 Retourzendingen en -kosten zijn voor rekening van de klant.

10.4 Het product moet door ons zijn ontvangen wil de klant recht hebben op terugbetaling. Wij controleren het geretourneerde product bij aankomst.

10.5 U zult ervoor zorgen dat het Product naar ons wordt verzonden in dezelfde staat als waarin u het heeft ontvangen en dat het goed is verpakt. Het Product moet ongebruikt zijn, er mag niet geknoeid zijn met de labels van het Product en het Product moet zich in de originele verpakking bevinden. Indien een Product in een ongeschikte staat aan ons wordt geretourneerd, behouden wij ons het recht voor de terugzending van het Product niet te aanvaarden.

10.6 Onze verwerkingstijd voor retourzendingen is afhankelijk van uw bestelling.

10.7 Als wij tevreden zijn met de toestand van het geretourneerde Product, sturen wij u een e-mail ter goedkeuring van uw retourzending. Nadat wij u een bericht hebben gestuurd dat uw retourzending is goedgekeurd, wordt het bedrag binnenkort teruggestort op de voor de bestelling gebruikte betaalmethode.

10.8 De retour is voltooid wanneer wij de fysieke goederen hebben ontvangen.

10.9 Aangezien onze goederen vanuit Azië worden verzonden, kunnen er langere transittijden zijn waarover wij geen controle hebben. Indien de goederen reeds onderweg zijn naar u, is annulering niet mogelijk. Wacht tot u de goederen heeft ontvangen en stuur ze naar ons terug. Uiteraard kunt u uw annulering vooraf aan ons doorgeven. Om u de snelst mogelijke terugzending te garanderen, vragen wij u ons een bevestiging van verzending te sturen. Een vervroegde terugbetaling is mogelijk ten vroegste 16 weken na ontvangst van de bestelling indien de goederen niet werden ontvangen.

11. Vouchers

11.1 U kunt gebruik maken van onze promotionele vouchers of kortingen bij het doen van betalingen voor Producten op de Website.

11.2 Om een voucher in te wisselen of een korting toe te passen, moet de voucher of kortingscode worden ingevoerd op de afrekenpagina van onze bestelling.

11.3 Zodra de voucher of kortingscode is ingevoerd en toegepast, wordt de voucher of korting weerspiegeld in het totaalbedrag van uw bestelling bij het afrekenen.

12.4 U kunt slechts één promotiebon of korting per bestelling inwisselen of gebruiken.

11.5 Het tegoed van een actiebon brengt geen rente op en heeft geen geldwaarde.

11.6 Als het tegoed van een Promotionele Voucher onvoldoende is voor uw bestelling, kunt u het verschil betalen via een aparte betalingsmethode die beschikbaar is op de Website.

11.7 Als u een Promotionele tegoedbon gebruikt voor een bestelling die is geretourneerd, wordt de waarde van de Promotionele tegoedbon niet aan u terugbetaald. Als u echter een deel via een afzonderlijke betalingsmethode hebt betaald, kan dat deel worden terugbetaald.

12. Toegestaan gebruik

12.1 U mag niet ("Verboden gebruik"):

(a) onze Website op enigerlei wijze te gebruiken of handelingen te verrichten die schade aan de Website of een aantasting van de prestaties, beschikbaarheid of toegankelijkheid van de Website veroorzaken of kunnen veroorzaken;

(b) onze website te gebruiken op een manier die onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk is, of in verband met onwettige, illegale, frauduleuze of schadelijke doeleinden of activiteiten;

(c) onze website te gebruiken voor het kopiëren, opslaan, hosten, verzenden, verzenden, gebruiken, publiceren of verspreiden van materiaal dat bestaat uit (of verband houdt met) spyware, computervirussen, Trojaanse paarden, wormen, keystroke loggers, rootkits of andere kwaadaardige computersoftware;

(d) zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming systematisch of automatisch gegevens verzamelen (met inbegrip van scraping, datamining, gegevensextractie of data harvesting) op of met betrekking tot onze website;

(e) via een robot, spider of ander geautomatiseerd middel toegang krijgen tot of anderszins interactie hebben met onze website;

(f) het beleid in het robots.txt-bestand voor onze website schenden;

(g) de via onze website verzamelde gegevens te gebruiken voor direct marketingactiviteiten (waaronder e-mailmarketing, SMS-marketing, telemarketing of direct mail);

(h) de via onze website verzamelde gegevens te gebruiken om contact op te nemen met personen, bedrijven of andere personen of entiteiten;

(i) de Website te gebruiken of aan te sturen voor interactie met enig apparaat, tenzij u daartoe uitdrukkelijk gemachtigd bent;

(j) de infrastructuur van de Website direct of indirect te gebruiken om aanvallen te initiëren, te verspreiden, eraan deel te nemen, te leiden of te proberen te hacken of bandbreedte overladende, kwaadaardige of potentieel schadelijke netwerkberichten te sturen naar een Apparaat, al dan niet van ons;

(k) direct of indirect kopiëren, publiceren, wijzigen, vertalen, decompileren, demonteren, reverse engineeren of anderszins proberen de structuur of broncode van de Website af te leiden of er toegang toe te krijgen (hetzij om afgeleide werken van de broncode te maken of anderszins);

(l) de Website te gebruiken of te betreden om een soortgelijk of concurrerend product of dienst te creëren, of om een benchmarking of vergelijkende studie van producten aan een derde partij te verstrekken;

(m) uw toegang tot de Website verkopen, toewijzen, in sublicentie geven, overdragen, verspreiden of leasen;

(o) de Website via een particulier computernetwerk beschikbaar stellen aan derden;

(p) enige inhoud of papieren of digitale kopie van enig materiaal dat is afgedrukt of gekopieerd van onze website te bewerken of anderszins te wijzigen;

(q) de Website te gebruiken op een manier die verboden is door enige wet- of regelgeving die van toepassing is op het gebruik van de Website

(r) ongeoorloofd onderzoek doen of een ongeoorloofde bestelling plaatsen, of

(s) speculatieve, valse of frauduleuze orders plaatsen.

12.2 U erkent dat u aansprakelijk bent jegens ons voor alle schade, verlies, aansprakelijkheid, kosten of uitgaven geleden of opgelopen door ons als gevolg van of in verband met een verboden handeling gedaan of toegestaan door u.

12.3 U stemt ermee in om ons zo snel als redelijkerwijs mogelijk is op de hoogte te stellen nadat u zich bewust bent geworden van een persoon die een Verboden handeling pleegt. U zult ons redelijkerwijs bijstaan in elk onderzoek dat wij kunnen instellen naar aanleiding van door u in dit verband verstrekte informatie.

12.4 U dient ervoor te zorgen dat alle informatie die u aan ons verstrekt via onze Website of in verband met onze Website of de Producten:

(a) juist, nauwkeurig, actueel en volledig is en niet misleidend;

(b) voldoet aan alle toepasselijke wet- en regelgeving; en

(c) geen inbreuk maakt op de privacy, de bescherming van persoonsgegevens, de vertrouwelijkheid of de intellectuele-eigendomsrechten of andere rechten van personen; en

(d) niet beledigend, kwetsend, pornografisch, lasterlijk, onbetrouwbaar, misleidend, illegaal of anderszins verwerpelijk is.

12.5 U zult ons onmiddellijk alle documenten of andere informatie verstrekken die wij u vragen om uw identiteit te verifiëren. U zult alle informatie die u ons verstrekt onmiddellijk bijwerken, zodat al uw informatie bij ons te allen tijde volledig en juist is.

12.6 U moet voldoen aan alle toepasselijke wetten met betrekking tot uw gebruik van de Website en het is uitsluitend uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u deze wetten naleeft, ongeacht of deze gebaseerd zijn op uw land van verblijf, de plaats waar u de Website bezoekt of anderszins.

12.7 Stuur ons een e-mail als u materiaal of activiteiten op onze Website ontdekt die in strijd zijn met deze Voorwaarden.

13 Website links

13.1 Links van onze Website naar andere websites en bronnen van derden worden uitsluitend ter informatie verstrekt. Links van onze Website naar andere websites en bronnen mogen niet worden opgevat als een aanbeveling of goedkeuring door ons van die gelinkte websites of bronnen of de informatie die u daarvan verkrijgt.

13.2 U erkent en gaat ermee akkoord dat wij geen rechten of controle hebben over de inhoud van andere websites en bronnen waarnaar wordt gelinkt of verwezen op onze website.

13.3 U mag een link naar onze homepage plaatsen op voorwaarde dat u dit doet op een manier die eerlijk en legaal is en onze reputatie niet schaadt of er misbruik van maakt.

13.4 U mag geen link plaatsen op een manier die enige vorm van associatie, goedkeuring of bekrachtiging door ons suggereert waar die niet bestaat.

13.5 U mag geen link naar onze website maken op een website die u niet bezit.

13.6 U mag onze website niet framen op een andere website, noch een link maken naar een ander deel van onze website dan de homepage.

13.7 Wij behouden ons het recht voor om de toestemming om te linken zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken.

13.8 De website waarnaar u linkt, moet in alle opzichten voldoen aan de inhoudsnormen zoals uiteengezet in ons beleid voor aanvaardbaar gebruik (zie paragraaf 12 hierboven).

13.9 Neem contact met ons op om onze voorafgaande goedkeuring te verkrijgen voor elke link naar onze website die niet voldoet aan deze paragraaf 13.

14 Intellectuele eigendomsrechten

14.1 De code, structuur en organisatie van de Website worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten.

14.2 Wij zijn eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op onze Website en op de inhoud en het daarop gepubliceerde materiaal. Deze werken worden wereldwijd beschermd door toepasselijke wetten en verdragen. Al deze rechten zijn voorbehouden.

14.3 U mag de Website en alle inhoud op de Website alleen gebruiken voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik en in overeenstemming met deze Voorwaarden. De inhoud van de Website omvat inhoud met betrekking tot de Producten.

14.4 U stemt ermee in ons op de hoogte te stellen van elke vermoede inbreuk op intellectuele eigendomsrechten die aan ons toebehoren.

14.5 U mag onze handelsmerken niet gebruiken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, tenzij zij deel uitmaken van materiaal dat u gebruikt (en nauwkeurig reproduceert) in overeenstemming met paragraaf 13.

15 Privacybeleid

15.1 Ons Privacybeleid maakt deel uit van deze Voorwaarden op basis waarvan u onze Website kunt bezoeken en gebruiken.

15.2 Wij gebruiken cookies op onze website. Wij gebruiken ook cookies om na te gaan hoe onze klanten onze website het liefst zien. Door deze voorwaarden te accepteren, stemt u ook in met ons gebruik van cookies voor dit doel. Voor meer informatie over cookies, zie ons Privacybeleid.

15.3 Als u ons uw persoonsgegevens verstrekt, zullen wij die persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met uw instructies van tijd tot tijd en zullen wij redelijke veiligheidsmaatregelen nemen om die persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde en onwettige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

15.4 Tenzij speciale voorzorgsmaatregelen zijn getroffen of anderszins schriftelijk is overeengekomen, kunnen informatie en documenten die in de loop van de verkoop van de Producten ontstaan door ons worden gedeeld en kunnen met name dergelijke informatie en documenten in elektronische vorm toegankelijk zijn voor onze werknemers, functionarissen, adviseurs of agenten.

16 Virussen

16.1 Wij garanderen niet dat onze website veilig is of vrij van bugs of virussen.

16.2 U bent verantwoordelijk voor de configuratie van uw informatietechnologie, computerprogramma's en platform om toegang te krijgen tot onze Website. U moet uw eigen antivirussoftware gebruiken.

16.3 U mag onze website niet misbruiken door bewust virussen, Trojaanse paarden, wormen, logische bommen of ander kwaadaardig of technologisch schadelijk materiaal te introduceren.

16.4 U mag niet proberen onbevoegd toegang te krijgen tot onze Website, de server waarop onze Website is opgeslagen of een server, computer of database die met onze Website is verbonden.

16.5 U mag onze website niet aanvallen via een denial of service aanval of een distributed denial of service aanval.

16.6 Indien wij van mening zijn dat u een van de bepalingen van dit artikel 16 hebt geschonden, zal uw recht om onze website te gebruiken onmiddellijk ophouden. Wij kunnen elke inbreuk melden aan de bevoegde rechtshandhavingsinstanties en zullen dit doen indien de toepasselijke wetgeving dit vereist.

17 Aansprakelijkheid

17.1 Onder voorbehoud van paragraaf 17.13, wijzen wij alle aansprakelijkheid af voor zover wettelijk toegestaan en aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor enig verlies geleden door u of enig ander persoon als gevolg van:

(a) Inhoud van derden of gebruikersinhoud;

(b) onze Inhoud, en in het bijzonder van de nauwkeurigheid, volledigheid of tijdigheid van onze Inhoud;

(c) de Producten, en met name van de kwaliteit, afbeeldingen, beschrijving of specificaties, conformiteit met de beschrijving en redelijke geschiktheid van de Producten voor een bepaald doel;

(d) het vertrouwen op informatie in deze Voorwaarden of op onze Website of op functies die in deze Voorwaarden of op onze Website worden aangeboden;

(e) de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de Website of een deel ervan, of dat de toegang op enig moment onderbroken of gedeeltelijk is of met fouten werkt; en

(f) iedere tekortkoming of vertraging in de nakoming van een verplichting door ons, ongeacht of wij daarvan vooraf in kennis zijn gesteld, indien en voor zover de tekortkoming of vertraging wordt veroorzaakt door een omstandigheid waarop wij redelijkerwijs geen invloed hebben, waaronder telecommunicatiestoringen, stroomstoringen, terrorisme, brandstofstakingen, noodweer, computerstoringen, leveringsproblemen van leveranciers, arbeidsconflicten en afwezigheid van personeel wegens ziekte of letsel, en de termijn voor de nakoming van een verplichting waarvan de nakoming daardoor wordt beïnvloed, zal dienovereenkomstig worden verlengd.

17.2 Wij zijn niet aansprakelijk jegens u (hetzij door contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van wettelijke verplichtingen of anderszins) voor enig verlies van winst, verlies van zakelijke kansen, verlies van goodwill, verlies van besparingen of voordeel of voor enig indirect, bijzonder of voortvloeiend verlies of schade, zelfs als dergelijk verlies of schade redelijkerwijs te voorzien was of de betreffende partij op de hoogte was van de mogelijkheid van het ontstaan van dergelijk verlies of schade.

17.3 Onze aansprakelijkheid die direct of indirect voortvloeit uit deze Algemene Voorwaarden (met inbegrip van uw aankoop van Producten van ons onder deze Algemene Voorwaarden) of die niet uitdrukkelijk is uitgesloten onder deze Algemene Voorwaarden, is beperkt tot en beperkt tot het hoogste van $1000 of een veelvoud van vijf keer de prijs die u hebt betaald voor de Producten die aanleiding gaven tot de aansprakelijkheid. Het bedrag van deze beperking van aansprakelijkheid wordt verminderd met het bedrag van alle onbetaalde bedragen die u ons verschuldigd bent.

17.4 Elke vordering van een partij wegens contractbreuk, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van wettelijke verplichtingen of anderszins die voortvloeit uit of verband houdt met deze Voorwaarden moet worden ingesteld binnen één jaar na het handelen of nalaten dat het verlies of de kosten zou hebben veroorzaakt.

17.5 Behalve voor zover vorderingen niet bij wet kunnen worden uitgesloten of beperkt, kan door u persoonlijk geen vordering worden ingesteld tegen een van onze werknemers, functionarissen, adviseurs of andere agenten die betrokken zijn bij de uitvoering van de desbetreffende verplichtingen.

17.6 Alle verklaringen of garanties, contractueel of niet-contractueel, en alle garanties, voorwaarden, bepalingen, verbintenissen en verplichtingen die voortvloeien uit de wet, gewoonterecht, gewoonte, handelsgebruik, verloop van de handel of anderszins (met inbegrip van impliciete garanties van bevredigende kwaliteit, overeenstemming met de beschrijving en redelijke geschiktheid voor het doel) zijn uitgesloten voor zover de wet dit toestaat.

17.7 Een vordering kan alleen tegen ons (met inbegrip van onze werknemers, functionarissen of adviseurs) worden ingesteld als gevolg van een handelen of nalaten. Een handelen of nalaten omvat een reeks samenhangende handelingen of nalatigheden, hetzelfde handelen of nalaten in een reeks samenhangende zaken of soortgelijke handelingen of nalatigheden in een reeks samenhangende zaken en omvat alle vorderingen die uit één zaak voortvloeien.

17.8 De beperkingen in dit artikel 17 zijn van toepassing op onze hoofdelijke aansprakelijkheid jegens u (met inbegrip van elke andere derde partij jegens wie wij met of zonder onze toestemming aansprakelijk kunnen worden gesteld) met betrekking tot een vordering en u en al deze andere personen kunnen samen slechts eenmaal jegens ons aansprakelijk worden gesteld met betrekking tot hetzelfde verlies.

17.9 Waar een beperking van aansprakelijkheid geldt ongeacht het bedrag, geldt de beperking voor de gehele dienstverlening of levering van producten door ons en zijn er geen afzonderlijke geaggregeerde beperkingen van aansprakelijkheid die gelden voor u, elke groepsmaatschappij waarvan u deel uitmaakt en elke persoon die door een zakelijke gebruiker is aangewezen.

17.10 Indien wij jegens u hoofdelijk aansprakelijk zijn met een andere partij, zijn wij slechts gehouden u het deel te betalen dat redelijkerwijs aan onze schuld is toe te rekenen. Wij zijn niet verplicht u het deel te betalen dat is toe te schrijven aan de fout van een andere partij waarvoor die andere partij anders aansprakelijk zou zijn.

17.11 Iedere aansprakelijkheid van ons jegens u zal worden verminderd met het deel waarvoor een andere partij aansprakelijk zou zijn geweest indien ofwel:

(a) u ook een procedure of een vordering tegen die andere partij had ingesteld, of

(b) wij tegen die andere partij een procedure of vordering hadden ingesteld krachtens de Civil Liability (Contribution) Ordinance of een soortgelijke wet in een ander relevant rechtsgebied.

17.12 Bij de beoordeling of andere partijen jegens u aansprakelijk zijn, wordt geen rekening gehouden met uw onvermogen om rechtsmiddelen tegen een andere partij aan te wenden omdat acties tegen die partij zijn verjaard, de partij over onvoldoende middelen beschikt, de partij zich beroept op uitsluitingen of beperkingen van aansprakelijkheid of de andere partij niet langer bestaat.

17.13 De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid in deze Voorwaarden hebben geen invloed op onze aansprakelijkheid:

(a) voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid;

(b) wegens fraude of roekeloze veronachtzaming van de beroepsplicht;

(c) voor elke andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt in het rechtsgebied waarop een relevante vordering betrekking heeft, met inbegrip van beperkingen van ons recht om onze aansprakelijkheid te beperken; en

(d) in elk ander geval, om onze aansprakelijkheid te beperken tot minder dan het minimumbedrag dat in de gegeven omstandigheden krachtens enige andere wet- of regelgeving met betrekking tot de vordering vereist is, in welk geval dat minimumbedrag geacht wordt in de plaats te komen van het bedrag dat anders van toepassing zou zijn.

17.14 Deze bepalingen zijn een uitputtende opsomming van de rechtsmiddelen die krachtens of in verband met deze Voorwaarden ter beschikking staan van een der partijen of een derde partij tegen een der partijen.

18 Schadeloosstelling

18.1 U zult, op verzoek, de Gevrijwaarde Partijen volledig vrijwaren en gevrijwaard houden tegen alle vorderingen, kosten en verliezen van welke aard dan ook die de Gevrijwaarde Partijen hebben geleden of geleden als gevolg van of in verband met

(a) elke wezenlijke inbreuk door u op de bepalingen van deze Voorwaarden;

(b) fraude, nalatigheid, wangedrag of roekeloosheid met betrekking tot uw verplichtingen onder deze Voorwaarden; en

(c) uw gebruik van onze Website.

18.2 Wij hebben het recht om alle out-of-pocket kosten die wij redelijkerwijs hebben gemaakt in verband met een vordering tot schadeloosstelling op u te verhalen en al deze kosten moeten op verzoek worden betaald.

19 Geval van overmacht

19.1 Indien een geval van overmacht langer dan een week aanhoudt, kunnen wij de Algemene Voorwaarden onmiddellijk beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving en zonder enige aansprakelijkheid anders dan restitutie van enig door u reeds betaald en niet geleverd Product.

19.2 Wij behouden ons het absolute oordeel voor over de oplossing die wij zullen toepassen om onze verplichtingen onder deze Voorwaarden volledig na te komen indien zich een geval van Overmacht voordoet.

20 Variaties

20.1 Wij kunnen deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Wij zullen u op voorhand op de hoogte brengen van belangrijke wijzigingen die volgens ons een negatief effect op u kunnen hebben. Wij zullen u op de hoogte brengen van wijzigingen in deze voorwaarden. De dan geldende Voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van onze Website en alle producten die via onze Website worden aangeboden.

20.2 Indien u niet akkoord gaat met de gewijzigde Voorwaarden, dient u het gebruik van onze Website of de aankoop van onze Producten te staken.

20.3 Indien u uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven voor deze Algemene Voorwaarden, zullen wij u om uw uitdrukkelijke toestemming vragen om deze Algemene Voorwaarden te herzien voordat u voor het eerst Producten koopt nadat de wijziging van kracht is geworden. Indien u niet binnen de door ons gestelde termijn uitdrukkelijk instemt en akkoord gaat met de herziene Voorwaarden, dient u het gebruik van de Website of de aankoop van onze Producten te staken.

21 Uw inbreuk

21.1 Onverminderd onze andere rechten onder deze voorwaarden, kunnen wij, als u deze voorwaarden op enigerlei wijze schendt, of als wij redelijkerwijs vermoeden dat u deze voorwaarden op enigerlei wijze hebt geschonden, een van de volgende dingen doen

(a) u een of meer formele waarschuwingen sturen;

(b) uw toegang tot onze website tijdelijk blokkeren;

(c) de verwerking van een bestelling stopzetten;

(d) weigeren enige betaling van u te aanvaarden;

(e) u permanent de toegang tot onze website ontzeggen;

(f) computers met uw IP-adres de toegang tot onze website ontzeggen;

(g) contact opnemen met een of meer van uw internetproviders en hen vragen uw toegang tot onze website te blokkeren; of

(h) juridische stappen tegen u ondernemen, hetzij wegens contractbreuk of anderszins.

21.2 Indien wij uw toegang tot onze Website of een deel daarvan opschorten, verbieden of blokkeren, mag u geen actie ondernemen om die opschorting, dat verbod of die blokkering te omzeilen.

22 Beëindiging en schorsing

22.1 U kunt te allen tijde stoppen met het gebruik van de Website.

22.2 Wij kunnen de levering van de Website te allen tijde opschorten met of zonder oorzaak en met of zonder kennisgeving.

22.3 Onverminderd paragraaf 22.2 kunnen wij uw toegang tot de Website opschorten of beëindigen indien uw gebruik van de Website juridische aansprakelijkheid van welke aard dan ook veroorzaakt of riskeert of het gebruik van de Website door anderen belemmert.

22.4 Indien wij uw toegang tot de Website opschorten of beëindigen, zullen wij trachten u daarvan vooraf in kennis te stellen. Niettemin kunnen wij, naar eigen goeddunken, uw toegang tot de Website onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving opschorten of beëindigen.

22.5 Wij garanderen niet dat onze website altijd beschikbaar of ononderbroken zal zijn. Wij kunnen onze website geheel of gedeeltelijk stopzetten, opschorten of intrekken of de beschikbaarheid ervan beperken om zakelijke of operationele redenen. Wij zullen proberen u binnen een redelijke termijn op de hoogte te stellen van opschorting of intrekking. U hebt geen recht op enige vergoeding of andere betaling indien de Website wordt gestaakt, opgeschort, ingetrokken of gewijzigd.

23 Gevolgen van beëindiging

23.1 Bij beëindiging van deze Algemene Voorwaarden komt elke verplichting tot het verlenen van Diensten aan de Klant onmiddellijk te vervallen.

23.2 In geen geval hebt u recht op enige vergoeding van ons voor verlies van rechten, verlies van goodwill of enig ander verlies als gevolg van de beëindiging van deze Voorwaarden om welke reden dan ook.

23.3 Beëindiging van deze Voorwaarden doet geen afbreuk aan enig ander recht dat reeds is ontstaan en laat bepalingen van deze Voorwaarden die volgens hun bewoordingen daarna van toepassing of van kracht worden, onverlet. De paragrafen 17 (Aansprakelijkheid) en 18 (Vrijwaring) blijven ook na beëindiging van deze Voorwaarden van kracht.

24. Algemene bepalingen

24.1 U mag uw rechten onder deze Voorwaarden niet overdragen.

24.2 De rechten, bevoegdheden en rechtsmiddelen in deze Voorwaarden zijn (tenzij uitdrukkelijk bepaald) cumulatief en niet exclusief ten opzichte van rechten, bevoegdheden en rechtsmiddelen die bij wet of anderszins zijn voorzien.

24.3 Wij besteden de hosting van de Website uit aan een derde partij.

24.4 Indien de geldigheid of afdwingbaarheid van enige bepaling van deze Voorwaarden op enigerlei wijze wordt beperkt door enig toepasselijk recht, is die bepaling geldig en afdwingbaar voor zover toegestaan door dat recht. De ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van een dergelijke bepaling heeft geen invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van enige andere bepaling.

24.5 Het niet of met vertraging uitoefenen van een recht, bevoegdheid of rechtsmiddel dat in deze Voorwaarden of bij wet is voorzien, vormt geen verklaring van afstand van dat recht, die bevoegdheid of dat rechtsmiddel. Indien wij afstand doen van een schending van een bepaling van deze Voorwaarden, wordt dit niet beschouwd als een verklaring van afstand van een latere schending van die bepaling of een verklaring van afstand van een schending van een andere bepaling.

24.6 De uitoefening van de rechten van partijen onder deze Voorwaarden is niet afhankelijk van de toestemming van derden.

24.7 Deze Voorwaarden zijn in ons en uw voordeel en zijn niet bedoeld om ten goede te komen aan of afdwingbaar te zijn door derden.

25 Toepasselijk recht

25.1 Deze Voorwaarden, hun onderwerp en totstandkoming (en alle niet-contractuele geschillen of vorderingen) worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Hong Kong.

25.2 Elk geschil, controverse, verschil of vordering (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen) voortvloeiend uit of in verband met deze Voorwaarden, met inbegrip van het bestaan, de geldigheid, de interpretatie, de uitvoering, de schending of de beëindiging ervan of elk geschil met betrekking tot niet-contractuele verplichtingen voortvloeiend uit of in verband met deze Voorwaarden, zal worden voorgelegd aan en definitief worden beslecht door arbitrage onder het bestuur van Hongkong dat van kracht is op het ogenblik van de indiening van de kennisgeving van arbitrage. Op deze arbitrageclausule is het recht van Hongkong van toepassing. De zetel van de arbitrage is Hongkong. Het aantal scheidsrechters bedraagt één. De arbitrage wordt gevoerd in de Engelse taal.

26 Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam: ChloeScarlett

Email: info@ChloeScarlett.nl


27 Interpretatie

26.1 In deze Algemene Voorwaarden: "Contract" betekent uw bestelling voor een Product of Producten in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden die wij accepteren in overeenstemming met artikel 4.3;

"Klant" betekent elke natuurlijke persoon die een bestelling plaatst op de Website;

"Leveringsadres" betekent het leveringsadres zoals vermeld in de desbetreffende Bestelling;

"Verwachte leveringsdatum" betekent een verwachte leveringsdatum van een Bestelling;

"Geval van overmacht" betekent elke gebeurtenis of omstandigheid die ertoe leidt dat wij een verplichting uit hoofde van deze Voorwaarden niet of vertraagd kunnen nakomen en die het gevolg is van een oorzaak buiten onze redelijke controle en niet toe te schrijven is aan ons falen om redelijke zorg te besteden aan het voorkomen van een dergelijke storing of vertraging en omvat oorlog of oorlogsdreiging; natuur- of kernramp; oproer of burgerlijke onrust; pandemie; terrorisme; kwaadwillige beschadiging; brand of overstroming; naleving van een nieuwe wet of bevel van een overheids- of gerechtelijke instantie; sluiting van luchthavens of havens; of commerciële geschillen die geen verband houden met de partij die getroffen wordt door de gebeurtenis of omstandigheid die de onderbreking of vertraging veroorzaakt;

"Gevrijwaarde Partijen" betekent ons, elke Gelieerde Partij en hun respectievelijke functionarissen, werknemers, aannemers en agenten.

"Intellectuele-eigendomsrechten" betekent alle intellectuele-eigendomsrechten, met inbegrip van octrooien, handelsmerken, modelrechten, auteursrechten, databankrechten, handelsgeheimen en alle rechten van soortgelijke aard;

"Bestelling" betekent de door u via onze website ingediende bestelling om een Product of Producten van ons te kopen;

"Orderbevestiging" betekent onze e-mail aan u ter bevestiging van uw bestelling in overeenstemming met paragraaf 4.3;

"Betalingstussenpersoon" betekent een door ons gebruikte derde partij voor de verwerking van betalingen;

"Product" betekent een product dat op onze Website wordt aangeboden;

"Website" betekent de website;

"Website Infrastructuur" betekent al onze systemen (inclusief code) die de Website mogelijk maken, leveren of beschrijven;

26.2 Verwijzingen naar "paragrafen" zijn verwijzingen naar paragrafen van deze Voorwaarden.

26.3 Kopjes dienen uitsluitend voor het gemak van verwijzing en zijn niet van invloed op de interpretatie of de constructie van deze Voorwaarden.

26.4. Woorden die het enkelvoud uitdrukken, omvatten ook het meervoud en omgekeerd. Woorden die het geslacht uitdrukken omvatten elk geslacht en verwijzingen naar personen omvatten personen, vennootschappen, ondernemingen of partnerschappen.

Stuur ons een e-mail als u vragen of opmerkingen hebt over deze Voorwaarden, de Website of de Producten.